ZAK

Jag vill växla...

från

till
INSTRUKTIONER: Ange hur mycket Du vill växla. Du kan använda decimalpunkt och komma. Välj sedan från vilken valuta och till vilken valuta du vill att växlingen skall gälla. Tänk på att det finns flera valutor tillgängliga än de som syns. Använd förflyttningspilarna för att få fram rätt valuta. När Du är klar, trycker du på knappen [ Omvandla valuta ] , och resultatet av valutaväxlingen kommer på din skärm.