Zoran Kugel's fina hem...?

Numer är detta mitt hem och adress......dvs ingen bostad, ingen telefon, inget jobb, inga pengar och inga problem...